Masz pomysł na biznes: jak ma określić substytuty?

Analiza Portera wymaga jeszcze przemyślenia dwóch elementów rynku – nabywców i substytutów, które mogą zagrażać twojej firmie. O nabywcach pisałem już kilka wpisów temu. Przypomnę, że chodzi o segmentację rynku, czyli wyodrębnienie, kto będzie odbiorcą produktów lub usług twojej firmy. Jeśli na tym etapie planowania biznesu masz już sprecyzowaną grupę klientów kluczowych. Można ich dodatkowo scharakteryzować trzema cechami: ich liczbą, stopień zależności od odzieży sprzedawanej przez ciebie i możliwości integracji w tył. Im klientów więcej, tym lepiej. Nawet jeśli kilku

Continue reading

Masz pomysł na biznes: gdzie i za ile masz sprzedawać swoje produkty?

W poprzednim wpisie pisałem o pierwszym elemencie marketingu-mix, czyli produkcie. To było po pierwsze, a co po drugie? Cena. Jeśli Nowak myśli o biznesie, wyobraża sobie zarobione banknoty. Nie pojawią się jednak znikąd. To poprawnie określona cena produktów w sklepie spowoduje, ze interes zacznie się po jakimś czasie opłacać. Skalkulowana cena musi uwzględniać wiele, czasami sprzecznych ze sobą, celów firmy: Ceny na komputery mogą zostać ustalone na kilka sposobów. Najczęstszym jest doliczanie do kosztów zakupu od dostawcy lub wytworzenia produktów

Continue reading

Dlaczego lepiej sprzedawać drożej i mniej niż taniej i więcej? Część 1

W poprzednich wpisach przedstawiłem, jak przemyśleć sobie, czy chcesz sprzedawać produkty czy usługi. Potem pokazałem, w oparciu o jakie kryteria powinieneś ustalać ceny swoich produktów lub usług. Teraz chcę cię przekonać, żebyś nie kierował się potocznymi poglądami albo tak zwanym zdrowym rozsądkiem przy ustalaniu ceny. Często takie podpowiedzi płyną ze strony klientów, a nie przedsiębiorców. Wyrażają potrzeby klientów, a nie przedsiębiorców. Obie strony transakcji grają jednak przeciw sobie i to, co dla klienta dobre, nie jest dobre dla przedsiębiorcy, i

Continue reading

Masz pomysł na biznes: jak masz określić, jakie produkty będziesz sprzedawał?

Zanim zarobisz pierwszą złotówkę, musisz zastanowić się nad tym co, za ile, gdzie sprzedawać i jak powiadomić o tym klientów. Na tym etapie tworzenia biznes planu firmy masz już pewnie z grubsza sformułowaną misję i cele na najbliższy rok oraz zdefiniowaną grupę klientów. Wszystko zaczęło się oczywiście od jego pomysłu na świetny interes, ale dopiero teraz przyszedł czas na dokładne obmyślenie szczegółów przedsięwzięcia. Każda firma, zarówno działalność gospodarcza, jak i międzynarodowy koncern, używa podobnych mechanizmów do walki o klienta. W

Continue reading

Masz pomysł na biznes: na jakie pytania musisz odpowiedzieć, aby znaleźć klientów?

Mimo, że ambicją prawie każdej nowotworzonej firmy jest obsługa jak największej liczby klientów i każdy z wersji produktu dla jej twórców jest równie ważny, to żelazną zasadą w dziedzinie finansów firmy jest reguła Pareto. Mówi ona, że tylko 20% klientów firmy tworzy aż 80% jej zysków. Pozostałe 80% nabywców daje firmie jedynie 20% korzyści. Nie oznacza to wcale, że ta druga grupa nie jest ważna. Powoli być może i oni staną się kluczowymi klientami firmy. Powinieneś jednak zastanowić się, kto

Continue reading