Masz pomysł na biznes: jak masz ustalić cele firmy?

Koncepcja firmy sformułowana w misji jest często ogólna i trudna do stosowania na co dzień. Należy o niej pamiętać, ale będzie potrzebne dokładne sprecyzowanie osiągnięć w przyszłości. Taką rolą pełnią cele firmy. Cele można je podzielić na wiele rodzajów, ale najbardziej przydatne są cele krótko i długookresowe. Te ostanie nazywa się często strategicznymi, dodając im nieco powagi z punktu widzenia kieszeni Nowaka. Cele krótkookresowe oznaczają zamierzenia na najbliższe 12 miesięcy, a cele długookresowe to plany na 3 do 5 lat.

Continue reading