Czynność menedżerska, czyli jak zintegrować umiejętności, role i style zarządzania, żeby zrobić robota menedżera?

Posted by

Dotychczas przedstawiłem trzy rozwijające się równolegle sposoby reprezentacji pracy menedżera: umiejętności menedżerskie, role menedżerskie i style kierowania. Każde z tych podejść przedstawiało menedżera od innej strony. Ale żadne nie dawało możliwości, abyśmy sobie mogli odpowiedzieć na pytanie – co tak naprawdę robi menedżer? Jakie są czynności, które podejmuje jedna po drugiej?

Umiejętności menedżerskie przedstawiały to, co menedżer powinien potrafić robić. Role menedżerskie skupiały w sobie grupy czynności, ale bez żadnych szczegółów. A style kierowania dają pewien ogólny obraz co do charakteru postępowania menedżera. I nic więcej.

Zatem potrzebujemy innego podejścia, aby wyznaczyć konkretne czynności menedżerskie, które może wykonać robot menedżer i ich kolejność w pewnej sytuacji biznesowej. Oczywiście, sytuacje biznesowe nigdy nie są do siebie nawet podobne, zwykle zmienia się tak wiele czynników, że np. dwie z pozoru identyczne kampanie promocyjne albo dwa niby takie same projekty szkoleniowe nigdy nie są realizowane w ten sam sposób. Jednak czasami można zestandaryzować tak bardzo sposób działania, że gdyby móc to powtórzyć, robot menedżer miałby całkiem dobre wyniki w kierowaniu zespołem lub kierowaniu projektem.

Zdefiniujmy zatem czynność menedżerską. Czynności menedżerskie to realne czynności, które menedżer wykonuje w celu pełnienia roli menedżerskiej, gdy posiada określone umiejętności menedżerskie. Ta aktywność mieści się najczęściej w pewnej ogólnej charakterystyce, jakim jest styl kierowania.

Dlatego też, aby uzyskać precyzyjny i spójny obraz pracy zespołowej, który mógłby być efektywnie wykorzystany w automatyzacji zarządzania zespołem, pojawia się wyzwanie, w jaki sposób reprezentować ciąg różnych typów czynności kierowniczych, wykonywanych jeden po drugim przez kierownika zespołu. Moją odpowiedzią na to wyzwanie jest układ wielkości organizacyjnych, który jest zawiera ontologiczne i epistemologiczne aspekty badania czynności menedżerskich [1, 2, 3].

Czynność menedżerska połączyła proces jako wielkość organizacyjną pochodną i zasób jako wielkość organizacyjną pierwotną. [4] (Rysunek 1).

Rysunek 1. Struktura czynności menedżerskiej

Prowadzone przeze mnie badania pokazują, że jeśli zastosujemy taką reprezentację pracy menedżera, można odpowiedzieć na pytanie, co i w jakiej kolejności robił badany menedżer. A więc będziemy mogli go imitować!

Dla przykładu na Rysunku 2 histogram przedstawia 10 rożnych czynności menedżerskich, które były efektem pracy menedżera. Taki obraz został uzyskany w jednym z przeprowadzonych przeze mnie eksperymentów. Więcej o tego typu badaniach i narzędziach menedżerskich online w TransistorsHead (http://transistorshead.com/) opiszę w kolejnych postach na blogu.

Aby zrozumieć Rysunek 2, zapamiętaj tylko, że type of managerial actions oznacza następujące czynności menedżerskie: 1 – set goals (GOALS), 2 – describe tasks (TASKS), 3 – generate ideas (IDEAS), 4 – specify ideas (SPECIFICATIONS), 5 – create options (OPTIONS), 6 – choose options (DECISIONS), 7 – check motivation (MOTIVATION), 8 – solve conflicts (CONFLICTS), 9 – prepare meetings (MEETINGS), 10 – explain problems (PROBLEMS).

Rysunek 2. Histogram czynności menedżerskich zarejestrowanych w eksperymencie

Jak widać, czynność menedżerska jest bardzo efektywną koncepcją reprezentowania pracy menedżera człowieka, aby można go potem zastąpić menedżerem robotem. Jak to robić w praktyce? Czytaj w następnych postach!

[1] Flak, O. (2013). Theoretical foundation for managers’ behavior analysis by graph-based pattern matching. International Journal of Contemporary Management, 12(4), 110-123.

[2] Flak, O. (2018). Układ wielkości organizacyjnych. Koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-3322-9

[3] Flak, O. (2020). System of organizational terms as a methodological concept in replacing human managers with robots. In: Advances in information and communication. Proceedings of the 2019 Future of Information and Communication Conference (FICC), 471-500.

[4] Yang, C., Flak, O., & Grzegorzek, M. (2018). Representation and Matching of Team Managers: An Experimental Research. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 5(2), 311-323.