Masz pomysł na biznes: ile będziesz płacił pracownikom?

Posted by

Myśląc o firmie kilkuosobowej musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: czy warto szukać wspólników, którzy wniosą kapitał na rozpoczęcie działalności i będą pracować na rzecz spółki, czy może lepiej założyć indywidualną działalność gospodarczą i zatrudnić pracowników. Nie jest to pytanie łatwe, choć zatrudnienie pracowników to duży koszt dla twojej firmy.

Poniżej pokazuję przykład zatrudnienia Anny Kowalskiej na stanowisko asystentki w firmie Nowaka na różne formy umowy. Przyjmijmy, że Anna Kowalska chce zarabiać 5000 PLN netto, czyli na rękę. Posłużmy się kalkulatorem wynagrodzeń pracuj.pl:

https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/5000-netto

Przypadek 1 – umowa o pracę

W tym przypadku musisz mieć największy budżet na wynagrodzenie dla Anny Kowalskiej. Zobacz sam. Obliczenia są tylko poglądowe dla sytuacji w Polsce.

Koszt dla twojej firmy: 8253.05 PLN

Kwota na umowie (brutto): 6850.14 PLN

Wypłata (kwota netto): 5000.00 PLN

Pobierane opłaty:

Ubezpieczenie emerytalne: 668.57 PLN

Ubezpieczenie rentowe: 102.75 PLN

Ubezpieczenie chorobowe: 167.83 PLN

Ubezpieczenie zdrowotne: 531.99 PLN

Zaliczka na podatek: 379.00 PLN

Przypadek 2 – umowa zlecenie bez zatrudnienia w innym miejscu

W przypadku umowy zlecenie duże znaczenie ma fakt, czy dla Anny Kowalskiej to jedyna praca. Jeśli tak, sytuacja wygląda podobnie, jak w przypadku umowy o pracę.

Koszt dla twojej firmy: 8340.00 PLN

Kwota na umowie (brutto): 6922.31 PLN

Wypłata (kwota netto): 5000.00 PLN

Pobierane opłaty:

Ubezpieczenie emerytalne: 675.62 PLN

Ubezpieczenie rentowe: 103.83 PLN

Ubezpieczenie chorobowe: 0.00 PLN

Ubezpieczenie zdrowotne: 552.86 PLN

Zaliczka na podatek: 590.00 PLN

Przypadek 3 – umowa o dzieło (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich)

To najlepszy przypadek dla Anny Kowalskiej i dla ciebie, ale rzadko można go wykorzystać i ma również wiele wad dla obu stron.

Koszt dla twojej firmy: 5531.00 PLN

Kwota na umowie (brutto): 5531.00 PLN

Wypłata (kwota netto): 5000.00 PLN

Pobierane opłaty:

Ubezpieczenie emerytalne: 0.00 PLN

Ubezpieczenie rentowe: 0.00 PLN

Ubezpieczenie chorobowe: 0.00 PLN

Ubezpieczenie zdrowotne: 0.00 PLN

Zaliczka na podatek: 531.00 PLN

Zanim zdecydujesz się zatrudnić pracownika, musisz się nieźle nagłowić, by korzyści z jego pracy pokryły płacę brutto i obciążenia wobec budżetu państwa. A przecież planujesz jeszcze osiągać zysk dla siebie, niezbędna jest więc starannie przemyślana decyzja.