Masz pomysł na biznes: dlaczego musisz myśleć o strukturze organizacyjnej?

Posted by

Zatrudnienie pracowników to duży koszt dla Nowaka. Jeśli natomiast zechce założyć spółkę, musi dzielić się ze wspólnikami wypracowanym zyskiem. W obu przypadkach potrzebna będzie dobra organizacja pracy i podział zadań

Konstruując biznes plan przedsięwzięcia musisz nie tylko zaplanować produkty, sposób poinformowania o nich klientów, swoją misję i swoich dostawców, ale także organizację wewnątrz firmy. Jeśli zamierza działać zupełnie sam, taki plan nie będzie mu na razie potrzebny. Jeśli jednak chce założyć spółkę lub wkrótce zatrudnić pracowników, musi zastanowić się nad zadaniami dla poszczególnych osób i ich wynagrodzeniem.

Wewnętrzna konstrukcja firmy nie jest ważna ani dla klientów, ani dla konkurentów. Powinna natomiast zapewnić bezproblemową pracę kilku zaangażowanych w przedsięwzięcie osób. Po pierwsze, musisz określić ich liczbę – niezależnie od tego, czy będą to wspólnicy czy pracownicy. W obu przypadkach należy wziąć pod uwagę ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz konkretną rolę, jaką mają pełnić przy zakładaniu i później w funkcjonowaniu firmy. Jeśli będą to współzałożyciele firmy, trzeba wziąć pod uwagę również wielkość pieniędzy, które mogą wnieść do kapitału spółki.

Nie ma ogólnej zasady, kiedy będziesz w lepszej sytuacji – gdy zatrudni mniej albo więcej pracowników. Jeśli myśli o założeniu firmy budowlanej wykonującej inne niż konkurencja usługi, to powinien być przygotowany zarówno na wyjątkowy sukces jak i porażkę przedsięwzięcia. Zazwyczaj firmy bronią się przed planowaniem zatrudnienia większej ilości osób bojąc się przed nieuzasadnionym zawyżaniem kosztów działalności. Nie chodzi tu jednak o to, by w momencie otwarcia biura w pogotowiu siedziało kilkudziesięciu murarzy, dekarzy i stolarzy zatrudnionych na pełny etat. By jednak nie stracić wyjątkowo korzystnych zleceń, warto mieć rozeznanie, kto w razie potrzeby mógłby szybko stawić się do pracy.

Jakie są elementy struktury organizacyjnej i jak zatrudniać pracowników? O tym przeczytaj w kolejnych dniach.