Jak policzyć, czy twój biznes będzie się opłacać? Część 3

Posted by

W ostatnim wpisie na blogu przedstawiłem bardzo prosty przykład działalności gospodarczej – szkoły językowej – abyś mógł zrozumieć, jak policzyć zyskowność twojego biznesu lub w konkretnym przypadku zyskowność danego produktu. Takiego biznesu raczej nie będziesz prowadzić, ale aby zrozumieć, co to jest przychód, koszt i zysk, warto, abyś przeczytał ten tekst.

Przypomnę założenia. Prowadzimy szkołę językową. Teraz uczymy nie jednego języka, ale dwóch. Jak poprzednio – na jednym poziomie i prowadzimy tylko lekcje indywidualne. Dla uproszczenia nie prowadzimy zajęć grupowych (wówczas musielibyśmy wprowadzić kolejny parametr – liczbę osób w grupie – i oceniać go, czy opłaca się 5 czy 7 osób). Liczby przeze mnie użyte są przykładowe i nie muszą zgadzać się z sytuacją rynkową.

Po pierwsze – przychody.

Podobnie, jak poprzednio przyjmijmy, że cena kursu A za semestr to 1600 PLN i cena kursu B za semestr to 2000 PLN. Oba obejmują dla uproszczenia po 20 godzin lekcji. Mamy 20 uczniów takich lekcji indywidualnych dla kursu A i 15 dla kursu B. Zatem przychody na semestr można obliczyć ze wzoru:

P = Ca * Na + Cb * Nb

Gdzie:

P – przychody firmy

Ca – cena kursu A, w tym przypadku 1600 PLN

Cb – cena kursu B, w tym przypadku 2000 PLN

Na – liczba sztuk kursu A sprzedanych w semestrze, czyli 20 osób

Nb – liczba sztuk kursu A sprzedanych w semestrze, czyli 15 osób

P = 1600 * 20 + 2000 * 15 = 62000 PLN

Przychody na jeden semestr ze sprzedaży obu kursów wynoszą 62000 PLN.

Po drugie – koszty.

Koszty szkoły językowej (opartej o kurs A i kurs B) to suma (1) kosztu stałego prowadzenia firmy – w naszym przypadku nadal przyjmijmy w semestrze 12000 PLN – i (2) iloczynu kosztu prowadzenia kursu – przyjmijmy, że lektorowi płacimy 800 PLN za 20 godzin indywidualnych lekcji dla kursu A i 1000 PLN dla kursu B – pomnożone przez liczbę sztuk każdego z kursów. Zatem koszty szkoły w semestrze możemy policzyć ze wzoru:

K = Ks + Kja * Na + Kjb * Nb

Gdzie:

K – koszty firmy

Ks – koszt stały prowadzenia firmy, w naszym przypadku to w semestrze 12000 PLN

Kja – koszt zmienny prowadzenia kursu A, czyli 800 PLN

Kjb – koszt zmienny prowadzenia kursu b, czyli 1000 PLN

Na – liczba sztuk kursu A sprzedanych w semestrze, czyli 20 osób

Na – liczba sztuk kursu B sprzedanych w semestrze, czyli 15 osób

K = 12000 + 800 * 20 + 1000 * 15 = 43000 PLN

Koszty na jeden semestr wynoszą 43000 PLN.

Po trzecie – zysk.

Zysk szkoły językowej to różnica pomiędzy przychodami szkoły i kosztami szkoły. Zatem zysk szkoły możemy policzyć ze wzoru:

Z = P – K

Gdzie:

Z – zysk firmy

P – przychody firmy

K – koszty firmy

Z = 62000 – 43000 = 19000 PLN

Zysk szkoły językowej wynosi 19000 PLN w semestrze.

Podsumowanie – czy to się opłaca?

W tym przypadku osiągnęliśmy już zysk na poziomie 19000 PLN na semestr. To nadal niewiele, ale przy odpowiednich założeniach, np. że jeden z kursów prowadzi właściciel firmy, to zaczyna być obiecujący biznes. Jednak zauważ, że analiza opłacalności zaczyna się komplikować. Dla przykładu pojawia się pytanie, jak rozliczyć koszty stałe na poszczególne kursy A i B. Innymi słowy – jakie są prawdziwe i pełne koszty kursu A i kursu B? Taka wiedza przydałaby się, aby móc świadomie ustalić cenę obu kursów nie tylko w oparciu o wyczucie lub ceny rynkowe.

Jakie mamy tu możliwości? Można podzielić koszty stałe na dwa, można przyjąć pewną proporcjonalność w zależności od liczby osób lub wielkości przychodów obu kursów. A może po prostu przypisać je do jednego z kursów, np. kursu A i potraktować ten kurs jako „must have” aby firma istniała, a dopiero rozwijać inne kursy mając większą swobodę w ustalaniu cen tych kursów?

Jak widzisz, możliwości jest wiele, a to dopiero początek! Na razie mamy dwa produkty przy dość prostych założeniach. A co jeśli produktów będzie 10, 20 albo 100?

O tym napiszę w kolejnych postach.