Jak policzyć, czy twój biznes będzie się opłacać? Część 2

Posted by

W poprzednim poście pokazałem metodę i wzór, jak policzyć, czy opłaca się produkować lub sprzedawać dany produkt. Dziś pokażę Wam, jak skorzystać z tych wzorów i jak policzyć, czy opłaca nam się działalność. Oczywiście, będzie to prosty przykład na jednym produkcie, a w następnym poście pokażę ci przykład na dwóch produktach. Zobaczysz, że nie jest to proste zagadnienie, dlatego odsyłam cię do wpisu na blogu, w którym argumentowałem, że warto mieć mało produktów, a nie dużo.

Przyjmijmy, że prowadzimy szkołę językową. Uczymy tylko jednego języka na jednym poziomie i prowadzimy tylko lekcje indywidualne. Wiemy, że w rzeczywistości w szkole językowej możemy nauczyć się więcej rodzajów języków, na kilku poziomach, uczymy się najczęściej w grupie, a grup jest więcej niż jedna. Jednak taki rzeczywisty przykład wymaga po prostu wielu dodatkowych założeń i obliczenia opłacalności każdego z takich kursów osobno. Liczby są także przykładowe i nie muszą zgadzać się z sytuacją rynkową.

Po pierwsze – przychody.

Przyjmijmy, że cena kursu na semestr to 1600 PLN i obejmuje 20 godzin lekcji angielskiego. Mamy 20 uczniów takich lekcji indywidualnych. Zatem przychody na semestr można obliczyć ze wzoru:

P = C * n

Gdzie:

P – przychody firmy

C – cena produktu, w tym przypadku 1600 PLN

n – liczba sztuk produktu sprzedanych w semestrze, czyli 20 osób.

P = 1600 * 20 = 32000 PLN

Przychody na jeden semestr wynoszą 32000 PLN.

Po drugie – koszty.

Koszty szkoły językowej (opartej o jeden kurs) to suma (1) kosztu stałego prowadzenia firmy – w naszym przypadku przyjmijmy w semestrze 12000 PLN – i (2) iloczynu kosztu prowadzenia kursu – przyjmijmy, że lektorowi płacimy 800 PLN za 20 godzin indywidualnych lekcji – pomnożone przez liczbę sztuk tego produktu, którą to zamierzamy w przyszłości sprzedać lub teraz sprzedajemy. Zatem koszty szkoły w semestrze możemy policzyć ze wzoru:

K = Ks + Kj * n

Gdzie:

K – koszty firmy

Ks – koszt stały prowadzenia firmy, w naszym przypadku to w semestrze 12000 PLN

Kj – koszt zmienny wytworzenia jednego produktu, czyli 800 PLN

n – liczba sztuk produktu sprzedanych w semestrze, czyli 20 osób.

K = 12000 + 800 * 20 = 28000 PLN

Koszty na jeden semestr wynoszą 28000 PLN.

Po trzecie – zysk.

Zysk szkoły językowej (opartej o jeden kurs) to różnica pomiędzy przychodami szkoły i kosztami szkoły. Zatem zysk szkoły możemy policzyć ze wzoru

Z = P – K

Gdzie:

Z – zysk firmy

P – przychody firmy

K – koszty firmy

Z = 32000 – 28000 = 4000 PLN

Zysk szkoły językowej wynosi 4000 PLN w semestrze.

Podsumowanie – czy to się opłaca?

4000 PLN zysku na semestr? Czy to się opłaca? Semestr to 6 miesięcy, czyli wynik dość słaby… Jeśli założymy, że w kosztach stałych nie ma żadnego wynagrodzenia za pracę i właściciel nie jest jednocześnie lektorem, to jest to bardzo kiepski pomysł na biznes.

Muszę tu podkreślić, że założyliśmy lekcje indywidualne, co daje bardzo „niski sufit” przychodów. Gdyby złożyć lekcje grupowe, na przykład w 5 osób, to moglibyśmy obniżyć cenę jednocześnie zwiększając przychody. Koszty pewnie też by wzrosły, ponieważ musielibyśmy zwiększyć wynagrodzenie lektora, ale pewnie i tak przychody wzrosłyby bardziej niż koszt zmienny. I w ten sposób zysk byłby znacznie wyższy.

Jednak jeśli dana usługa lub produkt kupowany jest przez grupę ludzi, pojawia się jeszcze jedna zmienna – liczba osób, przy której w ogóle warto otworzyć grupę. To niby jedna zmienna, ale jej wprowadzenie zaciemniałoby przykład oparty na wzorach z poprzedniego postu.

W kolejnym proście pokażę, co się dzieje, gdy zaczniemy uczyć dwóch języków w naszej szkole językowej. Mimo, że pozostaniemy przy lekcjach indywidualnych, to stopień komplikacji zagadnienia znacznie wzrośnie…