Menedżer przyszłości jest robotem. Dlaczego prawie nikt o tym nie pisze i nie mówi?

Posted by

Z jednej strony od kilku tygodni nie cichną głosy, że sztuczna inteligencja w postaci ChataGPT (pomijam, fakt, że to nie jest sztuczna inteligencja) zastąpi nam prace w wielu zawodach i nawet jej twórcy ogłaszają światu, aby zaprzestać nad nią pracy, a z drugiej po wpisaniu do Google frazy „artificial management” pojawia się jeden artykuł z 1986 roku autorstwa Eliezer’a Geisler’a, definującego pojęcia artificial manager i artificial management. Tylko jeden naukowy tekst na pierwszej stronie Google!

Oto ten artykuł: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0007681386900182

Oczywiście w bazach naukowych, np. Web of Science czy Scopus, jest więcej artykułów na temat artificial management, ale nadal można je policzyć na palcach obu rąk w ciągu roku. To dla mnie jest naprawdę niepojęte, że w tak wielkiej chmurze strachu przed sztuczną inteligencją prawie nikt nie mówi o tym, że przecież w kolejce do zastąpienia przez sztuczną inteligencję stoi, i to wcale nie daleko, menedżer człowiek.

Kiedy zacząłem zajmować się tym tematem w 2008 roku, stopniowo projektując układ wielkości organizacyjnych, który jest podstawą metodologiczną badania rzeczywistości organizacyjnej po to, aby zastąpić menedżera robotem, moje wystąpienia na konferencjach naukowych spotykały się ze śmiechem, niedowierzaniem i powątpiewaniem. Praca szła mi więc powoli, ale nie zniechęcałem się i po wielu set godzinach studiowania filozofii, metodologii, teorii informacji itd. opublikowałem teoretyczny prototyp układu wielkości organizacyjnych.

Zobacz fundamentalne założenia związane z badaniem rzeczywistości organizacyjnej, aby zbudować robota menedżera potrafiącego naśladować menedżer człowieka:

Theoretical foundation for managers behavior analysis by graph-based pattern matching

Minęło kilka lat, w Internecie pojawiły się teksty opisujące pierwsze próby zastępowania ludzi na stanowiskach menedżerskich automatami (niezbyt inteligentnymi, ale zawsze). Zobacz takie artykuły z tamtego okresu, kiedy to menedżer robot już wyłaniał się na horyzoncie:

D. Fidler: Here’s How Managers Can Be Replaced by Software. Harvard Business Review 2015, April,

https://hbr.org/2015/04/heres-how-managers-can-be-replaced-by-software#

T.H. Davenport, J. Kirby: Beyond Automation. Harvard Business Review 2015, June, https://hbr.org/2015/06/beyond-automation

M. Chui, J. Manyika, M. Miremadi: How Many of Your Daily Tasks Could Be Automated? Harvard Business Review 2015, December

https://hbr.org/2015/12/how-many-of-your-daily-tasks-could-be-automated

M. Chui, J. Manyika, M. Miremadi: Four Fundamentals of Workplace Automation. McKinsey Quarterly 2015, November

http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/four-fundamentals-of-workplace-automation

Aż tu nagle po 2021 roku mamy znowu zaprzeczenie idei zastępowania menedżera człowieka robotem menedżerem:

F. Martela, J. Luoma: Why AI Will Never Replace Managers. Harvard Business Review 2021, September

https://hbr.org/2021/09/why-ai-will-never-replace-managers

Y. Atsmon: Artificial intelligence in strategy. McKinsey Quarterly 2023, Janury

https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/artificial-intelligence-in-strategy

Jednak nadal jest to temat, którym zajmują się tylko nieliczni, widząc tylko pewne wycinki pracy menedżera, a najczęściej skupiając się na konkretnej czynności: podejmowaniu decyzji…

Menedżer przyszłości jest robotem. Dlaczego prawie nikt o tym nie pisze i nie mówi?…