Kiedy sztuczna inteligencja wyrzuci nas z pracy?

Posted by

Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje wnuki mogą nie mieć już zatrudnienia, w zawodach, które były jeszcze do niedawna przeznaczone tylko dla człowieka? Pisaniem piosenek, które zdobędą pierwsze miejsca list przebojów lub prowadzeniem badań naukowych zajmą się roboty już za 20-30 lat.

W roku 2016 grupa naukowców z Oxford University oraz Yale University przeprowadziło badania ankietowe, których celem było przygotowanie predykcji, kiedy Artificial Intelligence wyprzedzi człowieka w wykonywaniu przez niego zadań w pracy. Zanim przeprowadzono badanie, zdefiniowano pojęcie „High-level machine intelligence” (HLMI) jako zjawisko, które polega na tym, że maszyny bez pomocy człowieka potrafią wykonać każde zadanie lepiej i taniej niż ludzie.

W konsekwencji można zadać pytanie, kiedy można spodziewać się pełnej automatyzacji pracy? Autorzy badania odpowiadają, że stanie się to wtedy, gdy wszystkie zawody (nawet te dziś jeszcze nie znane) będą w pełni zautomatyzowane. Oznaczało to, że dla każdego zawodu można zbudować urządzenie (fizycznego robota lub algorytm), które wykona to pracę lepiej i taniej niż człowiek.

Respondentami badania byli naukowcy, którzy brali udział w dwóch seriach konferencji naukowych w 2015 roku: Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems (abbreviated as NeurIPS and formerly NIPS) oraz International Conference on Machine Learning. W sumie zapytano 1634 autorów o ich przewidywania dotyczące rozwoju HLMI, a na pytania zadanie w kwestionariuszu ankiety odpowiedziało 352 osoby. Pytania dotyczyły momentu, kiedy pojawią się określone zdolności AI (np. gra w gry lub tłumaczenie języków), wyższości HLMI w poszczególnych zawodach (np. prowadzenie ciężarówki) lub wyższości HLMI w ogóle nad wszystkimi zadaniami w pracy.

Wyniki są dość zaskakujące, choć w wielu przypadkach już teraz, po 6 latach od przeprowadzonych badań, widać duży postęp w zastosowaniu Artificial Intelligence w zastępowaniu człowieka w różnego typu zadaniach. Średnia przewidywań, że zostaniemy całkowicie wyrzuceni z pracy przez roboty, mieściła się w okresie około 120 lat z prawdopodobieństwem 50%.

Z punktu widzenia roku 2023 trafne wydają się przewidywania, że praca sprzedawcy w sklepie zostanie zastąpiona automatycznymi kasami, co już się dzieje. Także takie aktywności ludzkie, jak amatorskie tłumaczenia na inny język oraz obsługa infolinii bankowej zostały już z powodzeniem zastąpione przez Artificial Intelligence. Co ciekawe, naukowcy z obszaru AI przewidywali, że dopiero za 70 lat HLMI zastąpi ich samych w badaniach nad wykorzystaniem Artificial Intelligence. Wcześniej, bo za 30 lat, zastąpieni zostaną chirurdzy i pisarze bestsellerowych powieści.

A gdzie na liście zastępowanych zawodów przez roboty są menedżerowie? Nie ma! Autorzy badania nie pytali o ten zawód respondentów. Czy zatem można liczyć na to, że menedżerowie zespołów lub menedżerowie projektów zostaną kiedyś zastąpieni algorytmami? Jak to może przebiegać? Jak to zrobić?

Na te i na inne pytania odpowiem w następnych postach na blogu.

Pobierz artukuł:

When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts