Kiedy sztuczna inteligencja wyrzuci nas z pracy?

Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje wnuki mogą nie mieć już zatrudnienia, w zawodach, które były jeszcze do niedawna przeznaczone tylko dla człowieka? Pisaniem piosenek, które zdobędą pierwsze miejsca list przebojów lub prowadzeniem badań naukowych zajmą się roboty już za 20-30 lat. W roku 2016 grupa naukowców z Oxford University oraz Yale University przeprowadziło badania ankietowe, których celem było przygotowanie predykcji, kiedy Artificial Intelligence wyprzedzi człowieka w wykonywaniu przez niego zadań w pracy. Zanim przeprowadzono badanie, zdefiniowano pojęcie „High-level machine

Continue reading