Masz pomysł na biznes: skąd biorą się przychody i koszty w firmie?

Posted by

Kontynuuję przykład z poprzedniego wpisu o twojej potencjalnej firmie. Jak sprawdzić, czy cena jest poprawnie ustalona i ile książek musi sprzedać w ciągu miesiąca, by mu się ten biznes opłacał?

Po pierwsze, musisz podjąć decyzję, czy zainwestujesz swoje pieniądze, czy pożyczysz je z banku. Koszt kredytu w ciągu najbliższego roku oraz sumę odsetek z lokaty bankowej może obliczyć ze wzoru:

A = B * ( 1 + r/n )– B

W tym wzorze „r” oznacza oprocentowanie kredytu lub lokat w ciągu miesiąca, a „n” liczbę miesięcy. Symbol „B” to kwota oddana lub pożyczona z banku. Ponieważ lokata oprocentowana jest rocznie na 6%, więc „r” wynosi 0,5% miesięcznie. Natomiast oprocentowanie kredytu w skali roku wynosi 12%, co daje „r”=1% w skali miesiąca.

Z tego wzoru obliczono wartość odsetek z lokat A=740 PLN oraz wartość odsetek z tytułu kredytu dla banku A=1521 PLN. Oznacza to, że jeśli Nowak zdecyduje się na zainwestowanie swoich pieniędzy, nawet jeśli w ciągu roku zwróci mu się jego 12000 PLN, będzie 740 PLN do tyłu w porównaniu do sytuacji, gdyby dziś włożył pieniądze do banku. Gdy weźmie kredyt, jeszcze gorzej na tym wyjdzie. Straci wówczas 1521 PLN, które będzie musiał sobie zrekompensować z zysków firmy. Widać, że poniesie większy koszt biorąc kredyt, ale coś za coś – jego oszczędności będą procentować w banku i będzie się czuł pewniej. Rzeczywisty koszt kredytu jest różnicą tych kwot, czyli 781 PLN.

A co z inflacją? Okazuje się, że tak naprawdę powinien zarobić nie 12000 PLN, ale o 8% więcej (dla uproszczenia), czyli 12960 PLN. Inflacja zawsze komplikuje sytuację. Dla uproszczenia w tym przykładzie ją pominę, ale już widać, że nie jest to kwota do pominięcia w realnych warunkach.

Do obliczenia ilości książek, które musisz sprzedać, należy sięgnąć do matematyki ze szkoły podstawowej. Przy jej pomocy określisz 2 funkcje, z których jedna będzie obrazować koszty, a druga przychody księgarni. Miejsce przecięcia tych funkcji wyznaczy ilość książek, które muszą być sprzedane, byś zaczął wychodzić na swoje.

Miesięczna funkcja kosztów w pierwszym roku działalności zostanie zbudowana z dwóch rodzajów kosztów:

  • stałych, czyli wynagrodzenia Kowalskiej 4819 PLN, wynajmu lokalu 2000 PLN, opłaty za obsługę finansową 500 PLN oraz innych kosztów – 2000 PLN, a także stałego zwrotu zainwestowanego kapitału (jeśli były to jego pieniądze) lub spłaty kredytu bankowego wraz z odsetkami – 1061,7 PLN w przypadku oszczędności ((12000 + 740)/12) i 1126,8 ((12000 + 1521)/12) PLN w przypadku kredytu bankowego,
  • zmiennych, a więc zależnych od ilości sprzedanych książek, nabywanych w hurtowni średnio po 20 PLN.

Miesięczna funkcja kosztów będzie zatem miała wzór:

  • w przypadku zainwestowania swoich oszczędności y = 20 * x + 10380,7,
  • a w przypadku wzięcia kredytu bankowego y = 20 * x + 10445,8.

Miesięczna funkcja przychodów będzie zależała tylko od przychodów ze sprzedaży książek, a więc będzie miała postać y = 50 * x. We wszystkich wzorach „x” oznacza liczbę książek jaka gwarantuje, że działalność zaczyna być dla ciebie opłacalna. Symbol „y” wyznaczy wówczas wielkość niezbędnych w tym celu przychodów.

I tu przyda się powtórka ze szkoły podstawowej. Po rozwiązaniu dwóch układów równań okaże się, ile trzeba sprzedać książek w miesiącu, aby zacząć osiągać zysk. W przypadku wzięcia kredytu bankowego liczba książek wynosi 346, a jeśli zainwestujesz swoje własne pieniądze, to wyniesie 349 sztuk. Wartość miesięcznych przychodów w pierwszym przypadku to 17 300, a w drugim 17 450 PLN.