Masz pomysł na biznes: jak masz promować swoje produkty?

Posted by

Opisałem już produkt, cenę i dystrybucję. Czyli po pierwsze, po drugie, po trzecie. A co jest czwarte? Promocja.

Istnieją dwa przekonania, od których musisz się uwolnić. Jedno z nich to kojarzenie promocji z obniżką cen w sklepach i wyprzedażą towarów, a drugie – rozumienie słowa reklama jako wszystkich działań firmy, które mają zaznajomić klienta z produktem. Oba są nieprawdziwe. Promocja jest jednym z narzędzi marketingowych, których użyjesz do zaistnienia w świadomości potencjalnych nabywców. Składa się z reklamy, public relations, promocji sprzedaży i sprzedaży osobistej.

Każdy przedsiębiorca wie, że reklama jest dźwignią handlu. Zanim wybierze się slogan reklamowy, pozytywne skojarzenia z produktem, miejsce emisji (stacje radiowe, portale internetowe, billboardy przy ruchliwej ulicy), warto dokładnie określić, jaki jest cel przekazu reklamowego. Reklama może:

  • informować klientów, że otworzyłeś nowy, solidny sklep komputerowy o szerokim asortymencie i niskich cenach,
  • przekonywać potencjalnych nabywców o korzyściach płynących z zakupu w tym sklepie i korzystania z twoich komputerów zamiast sprzętu Kowalskiego,
  • a jeśli zdobędziesz już swoich wiernych klientów, przypominać, że jego firma jest nadal wiodącym sprzedawcą w okolicy.

Dobry przekaz reklamowy powinien być prosty i koncentrować się na podstawowej korzyści dla klienta płynącej z zakupu produktu. Informacja, nawet jeśli zawiera przenośnie i skojarzenia, musi być jednoznaczna, łatwa do zapamiętania i odróżnienia od reklam konkurentów. Reklama powinna odwoływać się do pozytywnych odczuć i emocji klientów. Sposoby, czas i koszty reklamowania biznesu warto w miarę dokładnie zaplanować w biznes planie firmy. Pozwoli to realnie spojrzeć przynajmniej na najbliższy rok działalności.

Inne elementy promocji to:

  • public relations, czyli budowanie pozytywnej opinii o firmie poprzez uczestniczenie wydarzeniach kulturalnych, konferencjach i innych wydarzeniach,
  • promocja sprzedaży, czyli dodawanie do sprzedawanego produktu nowych korzyści, czasami nie związanych z branżą; Nowak może pomyśleć o akcesoriach dołączonych „za darmo” do zestawów komputerowych, a nawet o częściowym zafundowaniu weekendu w górach stałym klientom,
  • sprzedaż bezpośrednia, czyli dostarczanie produktów wprost pod drzwi klienta z ominięciem zbędnych pośredników.

Rodzaj stosowanej promocji firmy, a zwłaszcza jej efektywność, są ściśle związane z cyklem życia produktu i momentu, w którym znajduje się firma. Na początku działalności warto zdecydować się głównie na reklamę i sprzedaż bezpośrednią, później public relations, a gdy zainteresowanie produktem zacznie maleć – można pomyśleć o promocji sprzedaży.

Wszystkie te klasyczne mechanizmy promowania produktów przeniosły się oczywiście teraz do social media. Jak to robić w mediach społecznościowych, opiszę za kilka tygodni.