Jak zidentyfikować aktywa rozpoczynając biznes?

Autor: Florian Wierzchowski Bardzo ważnym pytaniem, które każdy zamierzający rozpocząć biznes powinien sobie zadać, jest pytanie o posiadane aktywa. Aktywa to zasoby materialne i niematerialne, które umożliwiają zarabianie, czyli generowanie przychodów. Pytanie zatem wybrzmiewa: „Co mam, z czym mogę zacząć działać, aby zacząć prowadzić firmę i zarabiać?” Aktywa materialne to najprościej mówiąc narzędzia i materiały, z pomocą których wykonując pewną pracę fizyczną lub umysłową wytworzone zostaną dobra materialne (produkty) lub niematerialne (usługi). Mogą to być nieruchomości, maszyny, urządzenia, pojazdy. Przykładami

Continue reading