Co to jest misja firmy i jak ją ustalić? Część 1

Jeśli sięgniesz do artykułu sprzed kilku dni na temat wizji firmy, dostrzeżesz, jak bardzo jest ona przydatna, aby urzeczywistnić to, co się naprawdę chce osiągnąć. Krok dalej w uszczegóławianiu marzeń jest misja. Najczęściej mówimy o misji firmy, ale może też być misja projektu albo jakiegoś większego przedsięwzięcia w ramach firmy, czasami nazywanego SBU – strategic business unit. Zacznijmy od tego, czym jest misja firmy. Jest to stwierdzenie (lub dłuższy tekst) obejmujące ogólne cele, wyznaczające kierunek działania w dłuższym czasie, na

Continue reading