Wyniki eksperymentu: czy można za pomocą narzędzi menedżerskich diagnozować stopień wykorzystania Design Thinking?

W roku 2017 przebywałem w Finlandii na uniwersytecie Haaga Helia University of Applied Sciences i mogłem razem z dr Anną Kimberley prowadzić badania zachowań w zespołach międzynadorowych pod kątem wykorzystania różnych metody zarządzania. Jedną z nich była również metodyka Design Thinking, którą studenci rozwiązywali pewien problem organizacyjny. Koncepcja Design Thinking pojawiła się jako konsekwencja skoncentrowanego na człowieku podejścia do innowacji. Może być wykorzystywana nie tylko do tworzenia nowych produktów i usług, ale także do rozwiązywania problemów organizacyjnych i biznesowych skoncentrowanych

Continue reading