Czy menedżerowie pamiętają, co robili w konkretnej sytuacji?

Większość badań w naukach o zarządzaniu prowadzonych jest z wykorzystaniem techniki ankietowej i kwestionariuszy ankiety. Jest to standard, na który, przynajmniej w Polsce, godzą się coraz to nowi adepci tej nauki, a starsi kontynuują tę tradycję. Wielokrotnie pisałem w moich artykułach naukowych i popularnych o niskiej rzetelności i trafności takich badań. Na ich podstawie trudno jest zbudować wiedzę na temat, co naprawdę robi menedżer. Oczywiście, w naukach o zarządzaniu istnieją tysiące, jeśli nie setki tysięcy badań pokazujących, jakie role menedżerskie,

Continue reading