Dlaczego nie możesz kupić sobie Steve’a Jobsa? Część 3

Poprzednio opisałem dwa podejścia do reprezentacji pracy menedżera, dominujące w naukach o zarządzaniu, mianowicie umiejętności menedżerskie i role menedżerskie. Teraz czas na trzecie podejście, które najbardziej zbliża nas do postawienia odpowiedzi na pytanie – co robi menedżer. Czas na style kierowania. Pierwszy raz style kierowania zostały wprowadzone do powszechnego zarządzania zespołem przez Tannenbauma i Schmidta [1]. Styl zarządzania jest definiowany jako preferowany sposób kierowania ludźmi w celu związania ze sobą zróżnicowanych działań i funkcji, a także sprawowania kontroli nad pracownikami

Continue reading