Czy wyobrażasz sobie, że twoim najbliższym współpracownikiem jest robot?

Wróćmy na chwilę do idei, że w przyszłości przy jednym stole konferencyjnym będziesz siedzieć razem z humanoidalnymi robotami, które będą pracować w twoim zespole. Dziś ta idea jest coraz bardziej realna, choć w świecie sztucznej inteligencji zaskakująco małą rolę przywiązuje się do tego, że jednak nie chodzi tylko o elektroniczny umysł, umieszczony gdzieś w chmurze, ale fajnie byłoby mieć możliwość poklepania sztucznego pracownika po ramieniu. Mimo że teraz idea współpracy człowieka z robotem nabiera nowego wyrazu po upublicznieniu ChataGPT, to

Continue reading

Jak rozpoznawaliśmy wzorce zachowania menedżerów przed erą ChatGPT?

W poprzednim poście pokazałem wykład Prof. Michaela Wooldridge’a z The Alan Turing Institute na temat rozwoju metod analizy danych w zakresie sztucznej inteligencji. Jeszcze niedawno, bo 7 lat temu, wraz z zespołem z Uniwersytetu w Siegen analizowaliśmy zachowanie menedżerów za pomocą klasycznych metod rozpoznawania wzorców i było to bardzo efektywne. Krótko przedstawię badania, jakie przeprowadziliśmy i zarejestrowaliśmy zachowania menedżerów za pomocą narzędzi menedżerskich TransistorsHead.com. W eksperymencie zaangażowaliśmy 150 ochotników przez 15 miesięcy. Uczestnicy pracowali w małych grupach, zwykle po 4-5

Continue reading

Jak mierzyć style kierowania menedżera za pomocą narzędzi menedżerskich? Część 3

W poprzednich częściach opisałem, jakie koncepcje i podziały stylów kierowania wzięliśmy pod uwagę i dlaczego. Jakie zatem wyniki otrzymaliśmy? Przypomnę dwie hipotezy, które postawiliśmy przed badaniem: Badanie przeprowadziliśmy w dniach 29-30 czerwca 2021 roku i trwało 36 godzin. Grupę uczestników obserwacji stanowiło 6 studentów 2 stopnia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracujących w dwóch równych zespołach wirtualnych, z których każdy miał wyznaczoną rolę menedżera zespołu. Studenci posiadali podstawowe kompetencje z technik menedżerskich, nabyte podczas kursów „Techniki menedżerskie” i „Biznesplan”. Obie grupy

Continue reading

Jak mierzyć style kierowania menedżera za pomocą narzędzi menedżerskich? Część 2

W poprzednim wpisie na temat pomiaru stylów kierowania, aby wykorzystać wiedzę o menedżerze do zasymulowania jego działania i w konsekwencji zastąpienia go menedżerem robotem, napisałem o pierwszych koncepcjach i podziałach stylów kierowania. Teraz pokażę, jaki podział stylów kierowania wzięliśmy pod uwagę i dlaczego. Po pierwsze przyjrzeliśmy się klasyfikacji stylów kierowania według R. Likert’a. Wyróżnił on style: eksploatacyjny autorytarny, życzliwy autorytarny, konsultacyjny i partycypacyjny (Likert 1958). Taki podział został rozwinięty w siatkę stylów kierowania Blake’a i Mouton i zawiera style: wycofany,

Continue reading

Jak mierzyć style kierowania menedżera za pomocą narzędzi menedżerskich? Część 1

Dwa lata temu napisaliśmy z dr Adrianem Pyszką z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach artykuł na temat pomiaru stylów kierowania za pomocą moich narzędzi menedżerskich TransistorsHead.com. Opublikowaliśmy ten artykuł w ramach XXV konferencji “PRZEMYSŁ 4.0 A ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami i Komitet Inżynierii Produkcji PAN. Dlaczego uznaliśmy ten temat za ważny w kontekście automatyzacji pracy menedżera? Otóż style kierowania to jeden z głównych konstruktów myślowych, jakimi opisuje się menedżera i jego

Continue reading