Słownik

Współpraca – zharmonizowane działanie, w którym jednostki lub grupy wykonują cząstkowe zadania w dążeniu do jednego wspólnego celu, niezależnie od tego, jaki ten cel jest.

High-level machine intelligence (HLMI) – zjawisko polegające na tym, że maszyny mogą wykonać dowolne zadanie lepiej i taniej niż człowiek, bez pomocy człowieka.

Czynność menedżerska – realna czynność, którą menedżer wykonuje w celu pełnienia roli menedżerskiej, gdy posiada określone umiejętności menedżerskie.

Rola kierownicza – obszary działań zawodowych, które podejmuje kierownik.

Umiejętność menedżerska – zdolność do efektywnej pracy w roli kierownika zespołu i budowania współpracy w zespole, którym ten kierownik kieruje.

Styl zarządzania – preferowany sposób kierowania ludźmi w celu wiązania różnorodnych działań i funkcji, a także sprawowania kontroli nad pracownikami.

Grupa społeczna – pewna liczba osób (co najmniej trzy), powiązana systemem stosunków regulowanych przez instytucję, posiadająca pewne wspólne wartości i oddzielona od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności.

Procesy społeczne – szereg zjawisk obejmujących osobowości, grupy społeczne, zbiorowości w taki sposób, że stanowią one serie zjawisk wyłącznie społecznych.